Statystyki

  • Odwiedziny: 739088
  • Do końca roku: 27 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza

Miedzna Drewniana 259

26-307 Białaczów

tel. 44-758-14-17

e-mail szkolamiedzna_xl@wp.pl

Kalendarium

Piątek, 2020-12-04

Imieniny: Barbary, Hieronima

KOŁO MATEMATYCZNE

W zajęciach kółka matematycznego uczestniczy 10 uczniów w tym 4 dziewczęta i 6 chłopców w okresie od lutego do grudnia 2011r. W każdym zespole klasowym są uczniowie pragnący poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności matematyczne i posiadający zdolności w tym kierunku. U uczniów takich należy rozwijać twórcze myślenie, wdrażać do samodzielnej pracy.

Najlepsze efekty pracy uzyskuje się podczas zajęć pozalekcyjnych, gdzie nauczyciel i uczeń pracują na zasadach partnerstwa i gdzie panuje klimat twórczych poszukiwań. Uczniowie zainteresowani matematyką uczą się chętniej i efektywniej. Uczniom zdolnym trzeba stawiać wyższe wymagania, adekwatne do ich rzeczywistych możliwości. Nie można tego w pełni dokonywać podczas lekcji.

Program Koła Matematycznego umożliwia uczniom odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są stosowane na lekcjach.

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Dobre podstawy-lepsze perspektywy” mamy możliwość zorganizowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV – VI zainteresowanych matematyką i pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. W zajęciach koła będzie uczestniczyć dziesięciu uczniów uzdolnionych matematycznie.

Proces rekrutacji uczestników zajęć przebiegał z uwzględnieniem zasad równych szans w odniesieniu do równości płci, dostępu do informacji i uczestnictwa w projekcie.