Statystyki

  • Odwiedziny: 739055
  • Do końca roku: 27 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza

Miedzna Drewniana 259

26-307 Białaczów

tel. 44-758-14-17

e-mail szkolamiedzna_xl@wp.pl

Kalendarium

Piątek, 2020-12-04

Imieniny: Barbary, Hieronima

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI


W związku z realizacja projektu „Dobre podstawy – lepsze perspektywy” raz tygodniu będą się odbywać zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI. Proces rekrutacji uczestników projektu przebiegał z uwzględnieniem zasad równych szans w odniesieniu do równości płci, dostępu do informacji i uczestnictwa w projekcie. Uwzględniono też sytuację materialną i społeczną dzieci. W zajęciach będzie uczestniczyć 18 uczniów.

Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy.

W czasie zajęć należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dzieci w zakresie:

  • Tempa pracy
  • Stopniowania trudności
  • Stosowanych metod nauczania
  • Wprowadzania różnorodnych środków dydaktycznych, pobudzających aktywność uczniów i uczących logicznego myślenia

 

Podczas zajęć dzieci należy angażować w ich przebieg oraz często nagradzać, co wzmocni motywację do uczenia się i stanie się okazją do odnoszenia drobnych sukcesów.