Statystyki

  • Odwiedziny: 739031
  • Do końca roku: 27 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza

Miedzna Drewniana 259

26-307 Białaczów

tel. 44-758-14-17

e-mail szkolamiedzna_xl@wp.pl

Kalendarium

Piątek, 2020-12-04

Imieniny: Barbary, Hieronima
Jesteś tutaj: Start / O szkole / HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa

w Miedznej Drewnianej.

Decyzję o zorganizowaniu szkoły podstawowej podjęto w 1959 roku, dzięki inicjatywie mieszkańców wsi Miedzna Drewniana. W szkole, mieszczącej się w czterech izbach wynajętych u gospodarzy, naukę pobierało 94 uczniów. Kadrę nauczycielską tworzyli: Czesław Firlej - kierownik, Krystyna Firlej, Józefa Ciach i Krystyna Śmiszek. Nauka w takich warunkach była wyjątkowo uciążliwa, dlatego też w 1965 roku zadecydowano o podjęciu budowy nowej szkoły, do której uczęszczać miały również dzieci z  sąsiedniej miejscowości -  Wąglan. Przygotowania do rozpoczęcia budowy trwały dwa lata, podczas których mieszkańcy zrzeszeni w Komitecie Budowy Szkoły, a także nauczyciele i młodzież szkolna, zbierali fundusze jak i materiały budowlane. Nowy budynek zaczęto wznosić w 1967  roku, a doglądał tego ówczesny dyrektor szkoły Jan Pęczek. Obok  szkoły budowany był dom dla dwóch rodzin  nauczycielskich. Oddanie nowego budynku nastąpiło w 1 września 1968 roku. Rok szkolny 1974/75 przyniósł zmiany w reorganizacji szkoły. Dyrektorem został Ryszard Figiel, a istniejąca w sąsiedniej miejscowości szkoła w Żelazowicach stała się punktem filialnym SP w Miedznej Drewnianej. Dwa lata później obwód szkoły powiększył się o kolejne dwa punkty filialne - Miedznę Murowaną i Straszową Wolę. Dyrektor Maria Dudek miała wtedy pod swoją opieką 378 uczniów podzielonych na 19 oddziałów. W 1977 r. funkcję dyrektora obejmuje Czesław Biernacki.
W następnym roku  ulega zmniejszeniu się liczba uczniów i pracujących nauczycieli z powodu zmiany obwodu szkoły, do którego przestały  należeć  dwa punkty filialne - Miedzna Murowana i Straszowa Wola. Rok 1990 przynósł zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Czesław Biernacki odszedł na emeryturę a jego stanowisko objęła Zofia Pawlik. W 1999 r. uległa likwidacji filia szkoły w Żelazowicach, a jej uczniowie dołączyli do swoich kolegów w Miedznej. W ostatnich latach w szkole przeprowadzono szereg prac remontowych: wykonano modernizację polegającą na wymianie okien i ociepleniu budynku, wyłożono płytkami korytarze,  łazienki i kuchnię.

W 2002 roku nowym dyrektorem szkoły została Mariola  Zalega. Obecnie w Miedznej Drewnianej funkcjonuje sześcioklasowa Szkoła Podstawowa. Mieści się ona w dużym, jednopiętrowym, murowanym budynku, w którym znajduje się sześć pomieszczeń klasowych, biblioteka. W szkole od kilku lat funkcjonuje świetlica, stołówka i kuchnia. Z kuchni, w której przygotowywany jest jeden posiłek dziennie, korzysta duża grupa uczniów, w tym część otrzymuje dofinansowanie z GOPS-u w Białaczowie.

Szkoła jest pięknie położona pośród zieleni, posiada duży teren, na którym znajdują się boiska. W bieżącym roku dzięki współpracy z sołectwem wsi Miedzna Drewniana powstanie duże pełno wymiarowe boisko, z którego będą korzystać uczniowie, a także młodzież spoza szkoły. Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 2003/2004 było otwarcie sali komputerowej, która powstała z środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do szkoły uczęszcza 130 uczniów z Miedznej Drewnianej, Wąglan, Radwana i Żelazowic, nad którymi opiekę sprawuje 12 nauczycieli. Uczniowie uczą się języka niemieckiego i języka angielskiego. Dzieci  po zajęciach mogą korzystać ze świetlicy i pracowni komputerowej.

Patronem szkoły jest Henryk Sienkiewicz. Dewizą powtarzaną przez kolejne pokolenia w tej szkole jest „Nasza szkoła - drugim domem, kuźnią naszych charakterów, tu uczymy się wzorować na postaciach bohaterów"- dostosowując się do tego powiedzenia staramy się, by szkoła była jak najbardziej przyjazna dziecku, kładziemy duży nacisk na naukę, o czym świadczą wyniki, ale nie lekceważymy również wychowania, które jest sprawą priorytetową. W tej jakże słusznej sprawie wspierają nas rodzice, którzy aktywnie  udzielają się w życiu szkoły, uczestnicząc w zebraniach, uroczystościach szkolnych i klasowych.

W budynku szkoły mieści się także Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.