Statystyki

  • Odwiedziny: 739050
  • Do końca roku: 27 dni
  • Do wakacji: 203 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza

Miedzna Drewniana 259

26-307 Białaczów

tel. 44-758-14-17

e-mail szkolamiedzna_xl@wp.pl

Kalendarium

Piątek, 2020-12-04

Imieniny: Barbary, Hieronima
Jesteś tutaj: Start / DOKUMENTY

DOKUMENTY

Artykuły

STATUT Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej

2018-04-06

Dział I Informacje o placówce

2018-04-06

 

Rozdział 1. Informacje ogólne o Szkole Podstawowej 

Rozdział 2. Misja szkoły i model absolwenta 

Więcej o: Dział I Informacje o placówce

Dział II

2018-04-06

Dział II Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

Rozdział 1. Cele i zadania szkoły 

Rozdział 2. Sposoby realizacji zadań szkoły 

Rozdział 3. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 4. Organizacja nauczania i opieki uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie 

Rozdział 5. Nauczanie indywidualne .

Rozdział 6. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

Rozdział 7. Działania szkoły w zakresie wspierania ucznia na I – szym etapie edukacyjnym

Rozdział 8. Pomoc materialna uczniom 

Więcej o: Dział II

Dział III Organy szkoły

2018-04-06

Rozdział 1. Organy szkoły i ich kompetencje 

Wykaz organów Szkoły 

Dyrektor Szkoły 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców 

Rada Szkoły

Samorząd uczniowski 

Zasady współpracy organów Szkoły 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły

Więcej o: Dział III Organy szkoły

Dział IV Organizacja kształcenia, wychowania i opieki

2018-04-06

Rozdział 1. Organizacja nauczania 

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej 

Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych 

Organizacja nauczania religii/etyki i WDŻ-u 

Zasady zwalniania z ćwiczeń lub zajęć z wychowania fizycznego 

Rozdział 2. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

Rozdział 3. Organizacja wychowania i opieki 

Szkolny system wychowania 

Współpraca z rodzicami 

Świetlica szkolna 

Stołówka szkolna 

Rozdział 4. Organizacja szkoły ..

Organizacja nauczania w szkole 

 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

Praktyki studenckie 

Biblioteka i ICIM 

Regulamin biblioteki  

Zespoły nauczycielskie 

Więcej o: Dział IV Organizacja kształcenia, wychowania i opieki

Dział V Pracownicy szkoły

2018-04-06

Rozdział 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

Zadania nauczycieli 

Zadania wychowawców klas ania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 Pracownicy samorządowi 

Więcej o: Dział V Pracownicy szkoły